ဘဲလ်တဲ

  • Bell Tent

    ဘဲလ်တဲ

    ဘဲလ်တဲများသည် အားလုံး၏အကျော်ကြားဆုံးတဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။